GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Öğretmen Olarak Ataması Yapılanlardan İstenecek Belgeler

KELKİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMİ ESNASINDA AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENECEKTİR:  
Sözleşmeli Öğretmen Olarak Ataması Yapılanlardan İstenecek Belgeler

1- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi (posta/kargo yoluyla fotokopisi yollandığı takdirde, göreve başlama esnasında aslı istenecektir).

2- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası,(posta/kargo yoluyla fotokopisi yollandığı takdirde, göreve başlama esnasında aslı istenecektir.) 

3- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

5- Adli sicil kaydı,

6- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

7- Mal bildirim beyannamesi,

8- Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

9- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

10- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

11- Kimlik Fotokopisi.

 

AÇIKLAMALAR

İlimize atanan sözleşmeli öğretmenler yukarıda yazılı belgeleri atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 28/02/2019 tarihine kadar şahsen ve ya posta/kargo yoluyla teslim edecek olup, sonraki işlemler atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır. (Posta/kargo yoluyla evrak gönderiminde tüm sorumluluk sözleşmeli öğretmene aittir.)


Pedagojik Formasyon Sertifikası

1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi, olmak üzere, adayların bu belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

6. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.


Güvenlik Soruşturması Formu

Güvenlik Soruşturması Formu elektronik ortamda doldurulacak, aile fertlerinin ikamet ve kimlik bilgilerinin doğru olmasına dikkat edilecektir.

Form doldurulduktan sonra 2 nüsha çıktı alınıp aday tarafından imzalanacak ve fotoğraf yerine taşmayacak şekilde fotoğraflar yapıştırılacaktır.(Fotoğraflar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından onay/mühür yapılacaktır.) 


Göreve Başlama

Güvenlik Soruşturması sonuçlanan sözleşmeli öğretmenler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından irtibat numaraları ile bilgilendirilecektir. 

 

Posta/kargo yoluyla evrak gönderimi için adresimiz:


Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kelkit Hükümet Binası Kat 2 Kelkit / Gümüşhane

Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kelkit Hükümet Binası Kat 2 Kelkit / Gümüşhane - 0(456) 317 10 28

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.